Vodič za osnivanje udruge

Udrugu može osnovati svaka fizička, poslovno sposobna osoba ako nema oduzetu poslovno sposobnost kod sklapanja nekih pravnih poslova. Za osnivanje udruge potrebna su najmanje tri osnivača, a oni mogu biti i pravne osobe. Osnivač udruge može biti i maloljetna osoba koja je navršila 14 godina ili više od toga te punoljetne osobe koje nemaju poslovnu […]


žena piše u bilježnicu

Udrugu može osnovati svaka fizička, poslovno sposobna osoba ako nema oduzetu poslovno sposobnost kod sklapanja nekih pravnih poslova. Za osnivanje udruge potrebna su najmanje tri osnivača, a oni mogu biti i pravne osobe.

Osnivač udruge može biti i maloljetna osoba koja je navršila 14 godina ili više od toga te punoljetne osobe koje nemaju poslovnu sposobnost kod sklapanja pravnih poslova, no uz suglasnost skrbnika koja zakonski mora biti ovjerena. Ovjerena suglasnost skrbnika mora biti predana prije održavanja skupštine udruge.

Da bi udruga mogla biti osnovana barem jedna osoba od osnivača mora biti punoljetna i poslovno sposobna kojoj nije oduzeta sposobnost prilikom sklapanja pravnih poslova. Isto tako osoba koje se odredi da će biti ovlaštena u zastupanju udruge mora biti poslovno sposobna punoljetna osoba. Udrugu mogu osnovati također i stranci te strane pravne osobe.

Udrugu je potrebno i registrirati, a za to je mjerodavna opća uprava. Potrebno je podnijeti zahtjev uredu državne uprave kod jedinice regionalne samouprave na području gdje se nalazi sjedište udruge. Ako se udruga nalazi na području Grada Zagreba zahtjev se podnosi gradskom uredu za opću upravu.Nakon što je zahtjev podnesen, nadležni ured državne uprave će donijeti rješenje. Postoji li razlog za žalbe protiv odluka koje donese ovaj ured, odlučit će o tome Ministarstvo uprave Republike Hrvatske.

Zahtjev za registraciju udruge podnijet će osoba koja djeluje kao zastupnik udruge. Zahtjev se podnosi na obrascu koji je propisan za sve, a možete ga naći i u elektroničkom obliku na Internet stranicama.

Da bi udrugu registrirali potrebno je uz zahtjev priložiti i:

  • zapisnik o odlukama skupštine i zapisnik o radu
  • odluku o pokretanju postupka za upis udruge u registar (ako odluka nije donesena na skupštini prilikom osnivanja udruge)
  • dva primjerka statuta udruge
  • popis svih osnivača
  • imena osoba koje su ovlaštene za zastupanje udruge te naziv likvidatora
  • ako je osnivač udruge strana pravna osoba potrebno je priložiti i izvod iz sudskog ili nekog drugog registra
  • kopija osobne iskaznice osnivača, likvidatora i osobe koja je ovlaštena za zastupanje udruge
  • odobrenje određenog nadležnog tijela za obavljanje pojedine djelatnosti u slučaju da je posebnim zakonom propisano kao uvjet da bi se udruga mogla upisati u registar
  • ako je potrebno podnijeti i ovjerenu izjavu vezanu za naziv udruge
  • suglasnost skrbnika za maloljetnu osobu te punoljetnu koja je lišena poslovne sposobnosti

Ovaj zahtjev da bi se udruga registrirala podnosi se u periodu od tri mjeseca od dana kada je donesena odluka kojom se pokrenuo postupak za upis u registar. Ako se ne podnese u tom vremenskom razdoblju, zahtjev će se odbaciti te je moguća žalba.

Registar udruga javni je elektronički upisnik gdje se mogu upisati sve udruge koje djeluju na području Republike Hrvatske. Upis udruge u registar je dobrovoljno, a može ga obaviti osoba koja je ovlaštena za zastupanje udruge. U registru udruga javno su dostupna financijska izvješća o poslovanju udruge. Uvid u podatke udruge koji su upisani u registar može ostvariti svatko i oni su javni.

Nakon što se dobije rješenje o registraciji udruge, udruga mora naručiti pečat kod pečatorezca. Pečat mora biti identičan onome kako je opisan u statusu, dakle istih takvih oblika, promjera, sadržaja i položaja teksta.

Nakon što se udruga upisala u registar i izradila svoj pečat, ovlaštena soba mora se dalje obratiti Državnom zavodu za statistiku te prijaviti putem obrasca u Registar poslovnih subjekata. Odmah nakon toga udruga je dužna otvoriti i žiro račun u poslovnoj banci te dati zahtjev da bi se upisala u Registar neprofitnih organizacija koji je pod vodstvom Ministarstva financija.

Kada se neprofitna organizacija upiše u matične registre, na temelju obrasca koji je dostupan na Internet stranici Ministarstva financija, upisuje se u Registar. Obrazac je potrebno ispuniti i poslati poštom na adresu Ministarstva financija.

Foto: antoniodiaz/Shutterstock