Tko sve mora prijaviti porez?

Zanima me gdje mogu doznati tko sve mora prijaviti porez? Petar Perković


Ovdje, na Novčaniku! Morate predati poreznu prijavu ako ste:

  • imali dodatan posao kod drugog poslodavca
  • imali dohodak od samostalne djelatnosti
  • među onima kojima poslodavac nije uplatio porez i prirez
  • zarađivali kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi
  • umjetnik/ca koji je iskoristio 55 posto priznatih paušalnih izdataka
  • hrvatski ratni vojni invalid i koristili ste porezne olakšice
  • oporezivi dohodak ostvarili izravno iz inozemstva (mirovine su izuzete)

Kliknite na link i preuzmite besplatni obrazac prijave poreza za 2011. godinu. Možete i kliknuti na upute za ispunjavanje obrasca DOH.

Od većih mjesta porezne stope u 2011. godini promijenili su gradovi Rijeka, Kutina, Slatina i Opuzen.

Prirez se promijenio također u niz općina. To su: Dubrava, Hraščina, Popovača, Kamanje, Breznički Hum, Gornji Kneginac, Vrhovine, Lišane Ostrovičke, Podgorač, Cviljane i Kaštelir-Labinci.

Kako bi doznali koliki su porezi i prirezi u mjestu u kojem živite, kliknite na link i preuzmite popis stopa za gradove i općine.

Rok za predaju poreznih prijava je do kraja veljače ove godine.

Lani je rok također bio kraj veljače. Porezna uprava tada je produžila rad svih ureda kako bi se prijave mogle obaviti u zakonskom roku. Radili su i u subotu, 26. veljače, do 15 sati i u ponedjeljak, 28. veljače, do 19 sati. Obrazac DOH mogli ste poslati preporučenom poštom, najkasnije do ponoći 28. veljače.

Većina građana to je napravila u posljednji trenutak. Tjedan dana prije zadnjeg roka Porezna uprava zaprimila je tek 40 posto od očekivanih 1,1 milijun poreznih prijava. Na kraju je ukupan broj prijava bio znatno manji zbog smanjivanja olakšica.

Više informacija potražite na službenim stranicama Porezne uprave ili na broju 0800 66 99 33, gdje se možete raspitati o poreznim oslobođenjima, olakšicama i porezno priznatim izdacima za građane.