Što je štednja s kamatnim bonusom?

Nedavno sam čula za štednju s kamatnim bonusom. Po čemu je ona različita od klasične štednje? Sanja Mašić


Štednja s kamatnim bonusom je jedan od modela stambene štednje. Riječ je o štednji pri kojoj se tijekom određenog razdoblja kamata na štednju povećava za određeni postotak kao dodatni bonus korisnicima štednje.

Za primjer ćemo uzeti model stambene štedionice Wüstenrot, koja trenutno jedina ima tako nešto u ponudi.

Štednja se ugovara na razdoblje od pet godina. Redovna kamata na štednju iznosi dva posto godišnje ukoliko se štedi u eurima, odnosno tri posto godišnje ukoliko se štedi u kunama.

Tijekom druge godine štednje, postojeća kamata se uvećava za kamatni bonus od 100 posto. To znači da će vam tijekom druge godine štednje biti obračunavane nove, više kamate za štednju – u eurima četiri posto godišnje, a za štednju u kunama šest posto.

Bonus ostvaren tijekom druge godine štednje pripisuje na kraju štednog razdoblja, odnosno po isteku ugovorenih pet godina štednje.

Štednja je predviđena za djecu do 13 godina starosti a može poslužiti i kao poklon roditelja, baka ili djedova najmlađima. Štednja je u ponudi od 1. listopada 2011. godine.

Uvjet je da štednja traje najmanje pet godina a bonus se pripisuje na kraju tog perioda. Ponuda se odnosi za djecu do 13 godine starosti.