Prijenos ugovora o radu

Zakonom o radu uređuju se radni odnosi osim ako drugim zakonom ili međunarodnim ugovorom, a koji je donesen u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, nije drukčije određeno. Što podrazumijeva prijenos ugovora o radu? Ugovor o radu uređen je Zakonom o radu, a koji predstavlja pravni posao između poslodavca i radnika. Ugovor nameće obvezu svim strankama […]


prijenos ugovora o radu

Zakonom o radu uređuju se radni odnosi osim ako drugim zakonom ili međunarodnim ugovorom, a koji je donesen u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, nije drukčije određeno. Što podrazumijeva prijenos ugovora o radu?

Ugovor o radu uređen je Zakonom o radu, a koji predstavlja pravni posao između poslodavca i radnika. Ugovor nameće obvezu svim strankama koje su ga potpisale. Izrazi navedeni u Zakonu, a povezani su s rodnim značenjem, odnose se jednako na ženski i muški rod.

Radni odnos koji je nastao zahvaljujući ugovoru može biti podložan i promjenama, bilo da se radi o kraćem ili dužem periodu. Promjene do kojih može doći obično se odnose na promjenu poslodavca prilikom čega dolazi do prijenosa ugovora na novog poslodavca.

Spomenuta pravna radnja postoji iz razloga kako bi se održao kontinuitet radnog odnosa prilikom čega će se zabraniti otkazivanje ugovora i sačuvat će se prava radnika.

Promjena tijekom koje dolazi do prijenosa ugovora označava uređen pravni posao kojim se na novog poslodavca prenosi dio ili cijela gospodarska djelatnost te svi ugovori radnika koji su zaposleni u kompaniji koja uređuje prijenos ugovora.

Svakom radniku je važno da tijekom prijenosa ugovora na novog poslodavca zadrži prava koja je imao do dana prijenosa ugovora, što znači da novi poslodavac preuzme u nepromijenjenom obliku sva prava i obveze koje je dobio s prijenosom ugovora o radu.

Poslodavac koji prenosi ugovore ima obvezu prije prijenosa obavijestiti sve radnike kao i radničko vijeće o razlozima koji su doveli do prijenosa ugovora te kakav će utjecaj imati prijenos na socijalni i gospodarski položaj radnika.

Do prijenosa može doći i zbog stečaja, a tom slučaju prava radnika mogu se umanjiti u skladu s kolektivnim ugovorom, sporazumom između poslodavca i radničkog vijeća te posebnim propisom. Radničko vijeće će nastaviti s radom sve dok im ne istekne mandat.

Ako osoba koja bi trebala ispuniti obveze radnika to ne želi učiniti, radnik može tražiti od nadležnog suda da zahtijeva od te osobe ispunjenje obveza.

Zakon o radu za spomenuti prekršaj određuje novčanu kaznu od 61.000 do 100.000 kn jer se spomenuti prekršaj smatra najtežim prijestupom kada je u pitanju pravno uređenje radnih odnosa.

Foto: Andrey_Popov/Shutterstock