Paušalno oporezivanje dohotka

Porez na dohodak određuje se na temelju odredbi Zakona o porezu na dohodak. Porez na dohodak predstavlja porez uz pomoć kojeg se vrši oporezivanje fizičkih i pravnih osoba. Što znači paušalno oporezivanje dohotka? Porezni obveznik može biti i obrtnik koji ostvaruje primitke na temelju samostalne djelatnosti u obliku obrta, a u skladu s navedenim propisima […]


paušalno oporezivanje dohotka

Porez na dohodak određuje se na temelju odredbi Zakona o porezu na dohodak. Porez na dohodak predstavlja porez uz pomoć kojeg se vrši oporezivanje fizičkih i pravnih osoba. Što znači paušalno oporezivanje dohotka?

Porezni obveznik može biti i obrtnik koji ostvaruje primitke na temelju samostalne djelatnosti u obliku obrta, a u skladu s navedenim propisima o obrtu. Moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti: obrtnik nije obveznik PDV-a, ukupni primici u prošloj godini ne premašuju iznos od 149.500 kn, ne postoje izdvojene poslovne jedinice kao ni proizvodni pogoni te obrtnik ne obavlja samostalnu djelatnost trgovine ili ugostiteljstva.

Kod paušalnog oporezivanja unaprijed je utvrđena porezna osnovica na temelju koje se neovisno o izdacima i ostvarenim primicima plaća godišnji porez na dohodak.

Osoba koja plaća porez na dohodak od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu, mora voditi evidenciju o prometu usklađenu s Pravilnikom o porezu na dohodak.

Osobe koje su se nedavno počele baviti obrtom moraju se upisati u registar poreznih obveznika u roku 8 dana kako su počeli obavljati djelatnost. Upis će se izvršiti predajom RPO obrasca u Poreznu upravu prema mjestu prebivališta.

Obrtnici koji već imaju registriranu obrtničku djelatnost, a žele prijeći na paušalno oporezivanje dohotka, dužni su Poreznoj upravi podnijeti RPO obrazac najkasnije u roku 15 dana.

Takav obrtnik u svojim je knjigama dužan provesti knjiženja koja se odnose na nenaplaćenu tražbinu od kupaca, usporedivu tržišnu vrijednost imovine koju ima već duže vrijeme, neplaćene tražbine kupaca te usporedivu tržišnu vrijednost reprodukcijskog materijala, proizvoda i zaliha robe.

Potrebno je voditi evidenciju o poslovnim izdacima i proknjižiti neplaćene obveze dobavljačima i druge izdatke povezane s likvidacijom te knjigovodstvene vrijednosti imovine.

Pored RPO obrasca poreznik dužan je priložiti pregled ukupnog iznosa tražbina, KPI obrazac te TO obrazac ili kopiju za porezno razdoblje koje prethodi godini prije nego što se prešlo na paušalno oporezivanje.

Paušalni porez na dohodak utvrđuje se po stopi od 12% koja će se povećati za mogući prirez poreza na dohodak, ali samo ako je spomenuti prirez uvela jedinica lokalne samouprave.

Dođe li do prestanka paušalnog oporezivanja tijekom kalendarske godine, Porezna uprava ukida doneseno rješenje o paušalnom oporezivanju i donosi novo rješenje na temelju kojeg fizička osoba postaje obvezna predati godišnju poreznu prijavu te voditi poslovne knjige.

Foto: Ammentorp Photography/Shutterstock