Ovrhe na plaći

Sigurno ste čuli za pojam ovrha, a kako i ne bi obzirom na to da je sve više onih koji nisu sigurno kako će podmiriti sve dugove i nakon toga imati dovoljno za normalan život. Što je ovrha? Radi se o prisilnom ostvarenju tražbine. Zakonom ovrha može biti regulirana na plaći, ali isto tako i […]


ovrhe na plaći

Sigurno ste čuli za pojam ovrha, a kako i ne bi obzirom na to da je sve više onih koji nisu sigurno kako će podmiriti sve dugove i nakon toga imati dovoljno za normalan život. Što je ovrha? Radi se o prisilnom ostvarenju tražbine. Zakonom ovrha može biti regulirana na plaći, ali isto tako i na novčanoj tražbini.

Ako ste se pitali što znači novčana tražbina, slijedi odgovor. Novčana tražbina sastoji se ne samo od plaće nego i ostalih stalnih novčanih primanja te svih novčanih sredstava koja su uplaćena na račun ovršenika.

Možete razlikovati dva predmeta ovrhe, postoji ovrha na plaću i nju provodi poslodavac te ovrha na novčanoj tražbini za koju je nadležna FINA.

Bez obzira o kakvom se tipu ovrhe radi, važno je poštivati pravilo zaštite ovršenika uređeno Ovršnim zakonom, a što znači sačuvati dostojanstvo ovršene osobe i da ona bude što manje štetna za samog ovršenika.

Ovrha na plaći podrazumijeva postupak kod kojeg poslodavac provodi ovrhu na temelju iznosa neto plaće te drugih novčanih primanja kao što je naknada plaće.

Prilikom određivanja ovrhe u plaću ne ulazi uskrsnica, božićnica te regres za godišnji odmor kao ni otpremnina i dnevnice nad kojima poslodavac ne vrši ovrhu. Mirovina je u ovom slučaju izjednačena s plaćom.

Ovrha se neće provesti dok nadležni sud nije donio rješenje o ovrsi. Nakon što sud donese rješenje dostavlja ga poslodavcu, koji nema pravo žalbe na spomenuto rješenje. Ovrhe koje se donose zbog alimentacije uvijek imaju prednost.

Kada dođe do ovrhe na račun ovršenika nju mora provesti FINA koja nije dužna obavještavati poslodavca o provedenoj ovrsi i obrnuto. Kod ovrha na plaću poslodavac je samostalan u odnosu na FINU.

Kod ovrha nad novčanim sredstvima FINA ovršeniku može ponuditi otvaranje Zaštićenog računa koji služi kao zaštita od ovrhe. Važno je da dođe li do otvaranja spomenutog računa da se poštuje odredba čl. 172 u kojoj stoji koja sve primanja ne ulaze pod ovrhu.

To je gubitak radne sposobnosti, potpora zbog invalidnosti i dužeg bolovanja, naknada štete zbog narušenog zdravlja, primanja zbog tjelesnog oštećenja, primanja na temelju nezaposlenosti, primanje na osnovi stipendije, primanje na osnovi doplatka za djecu, roditeljska potpora, darovi za djecu do 15 godine života i potpora za novorođenče.

Foto: Jinga/Shutterstock